Cercar

Inici

El ple de l'Estat de la Ciutat aprova el 65% de les propostes de resolució presentades pels grups municipals

20 de juny de 2018

Debat propostes 2

El debat s'ha estructurat en quatre blocs i s'hi han exposat 70 propostes: 24 de l'equip de govern, 24 del Partit Popular i 22 de Ciutadans

Se n'han aprovat un total de 45, les 24 presentades per l'equip de govern, 12 de Ciutadans i 9 del Partit Popular

La implantació de la gratuïtat per als usuaris de l'EMT menors de 17 anys a partir de l'1 de gener de 2019, la creació del Consell Municipal de la Convivència i les Migracions o posar en marxa a les Cases de Son Llàtzer un centre de creació cultural i de festes populars, són algunes de les propostes aprovades

Palma, 20 de juny de 2018.- L'Ajuntament de Palma ha celebrat avui la segona sessió del Debat de l'Estat de la Ciutat, amb la presentació i votació de les propostes de resolució presentades pels partits que conformen l'equip de govern (PSIB-PSOE, Més i Podem Palma) i els grups municipals del Partit Popular i de Ciutadans.

En total s'han debatut 70 propostes de resolució, 22 presentades per Ciutadans, 24 del Partit Popular i 24 més presentades per l'equip de govern. D'aquestes propostes se n'han aprovat un total de 45, les 24 presentades per l'equip de govern, 12 de Ciutadans i 9 del Partit Popular.

El debat s'ha estructurat en quatre blocs. En el primer s'han debatut les propostes de temes municipals relacionats amb Comptes, Economia i Recursos Humans; posteriorment s'han tractat les qüestions sobre Serveis a la Ciutadania; tot seguit, sobre Urbanisme i Medi Ambient; i, finalment, s'han debatut propostes relacionades amb Vigilància de la Contractació, Infraestructures i Desconcentració Territorial.

Entre les propostes, el ple ha aprovat la implantació la gratuïtat per als usuaris de l'EMT menors de 17 anys a partir de l'1 de gener de 2019 i d'una tarifa jove a l'EMT per a demandants d'ocupació entre 17 i 30 anys.

També s'ha aprovat convocar una oferta d'ocupació per a augmentar la plantilla de la Policia Local i els Bombers, mentre es continua amb la implantació de la policia de barri i del policia tutor. L'equip de govern també es compromet a revisar i adaptar el protocol d'accidents de trànsit del Cos de Bombers.

A més es crearà el Consell Municipal de la Convivència i les Migracions i es posarà en marxa a les Cases de Son Llàtzer un centre de creació cultural i de festes populars.

Es municipalitzaran dues biblioteques externalitzades i es continuarà amb la millora de les infraestructures, a més de desenvolupar el projecte de construcció d'una escola infantil 0-3 a Son Gibert.

L'equip de govern s'ha compromès a continuar amb la implantació de l'administració electrònica i a participar en convocatòries de subvencions per a projectes de millora del servei prestat a la ciutadania. També es mantindran i ampliaran les ajudes al comerç de proximitat i el desenvolupament del turisme accessible a la ciutat.

També s'insta a aprovar i executar inicialment el Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament i a potenciar l'Escola Municipal de Formació. Pel que fa a l'ocupació, es donarà un major impuls i foment al teletreball.

En referència al medi ambient es desenvoluparà un programa d'educació ambiental per a conèixer el Carnatge. A més, es posaran en marxa els programes "Dissabte a fons", per a realitzar una neteja anual intensiva a tots els barris després de l'estiu, i un per a la reutilització d'objectes. El Ple també ha acordat adaptar les parades de les galeres per a garantir el benestar dels animals.

També es tindrà especial cura amb la retirada de les herbes, especialment a zones singulars que afecten el patrimoni històric de la ciutat, així com a la neteja de pintades i grafits.

També s'elaborarà i es posarà en marxa un Pla integral de manteniment per als parcs i zones enjardinades que inclourà un inventari, el condicionament, rehabilitació i manteniment d'aquests espais públics i la creació de nous espais verds, a més de conscienciar la ciutadania d'un ús responsable dels espais públics.

Pel que fa a l'habitatge, l'equip de govern es compromet a obtenir solars per a la construcció de 200 habitatges públics i ampliar les línies de subvencions de lloguer d'habitatges.

S'ha aprovat la redacció del Pla especial a l'àmbit dels habitatges socials del Camp Redó, mitjançant un concurs obert amb unes bases consensuades, a més de complir les proposicions aprovades al llarg d'aquesta legislatura.

Data darrera modificació: 21 de juny de 2018

© Patronat Municipal de l'Habitatge - RIBA Avinguda de Gabriel Alomar 18. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 723284 - 971 710940 | Fax: 971 720815