Cercar

Inici -> Ajudes a la rehabilitació

Ajudes a la rehabilitació - Subvencions


****   FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACIÓ    ****


Des de l'any 1988 aquest Ajuntament vers el Patronat Municipal de l'Habitatge, ha dut a terme diversos Plans de rehabilitació de façanes dels edificis de Ciutat, i des de l'any 2001 també es subvenciona la rehabilitació d'elements comuns, mesura que va ser molt ben rebuda per part dels ciutadans i amb una resposta molt nombrosa. Des de llavors s'ha anat implantant la cultura de la rehabilitació i no s'han deixat de rebre sol·licituds per continuar amb aquest tipus de programes.

Aquests programes establerts per l'Ajuntament de Palma tenen la finalitat d'aconseguir la recuperació del Patrimoni Arquitectònic de la Ciutat de Palma, i continuar amb la tasca de frenar la degradació, deguda principalment a l'estat en que es troben les edificacions, estimulant i potenciant la dinàmica de conservació periòdica de les edificacions que constitueixen l'esmentat patrimoni, amb l'objectiu de la seva renovació, millora i manteniment en condicions adequades.

>> Convocatòria pública de subvencions per rehabilitació dels Barris de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluc (bases aprovades desembre 2020)

Data darrera modificació:14 d'abril de 2021

© Patronat Municipal de l'Habitatge - RIBA Avinguda de Gabriel Alomar 18. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 723284 - 971 710940 | Fax: 971 720815